המחסנית מתוכננת

פוסט: 7.1.2014 המחסנית מתוכננת כך שתתאים לדרד־הפעולה של המסרטה ולטיפוס ולרגישות הסרט המצוי בתוכה. הטעינה ניתנת לביצוע לאור היום מבלי לחשוש שמא יחדור אור ויקלקל את הסרט. אפשר לתוקעה לתוך המסרטה רק בכיוון אחד כד שאין אפשרות לטעון את הסרט בצורה הפוכה. החיסרון היחיד בשיטה זו הוא שאי־אפשר להריץ את הסרט אחורה, וכמה החבולות ותוצאים (ראה עמוד 183) אינם ניתנים לביצוע. הסרט הוא בן 8 מ״מ, ומגולגל בתוך המחסנית לאורד של 50 רגל. אפשר להעביר את כל הסרט מבלי להזיז או להפוך את המחסנית. התמונה גדולה במקצת מזו של סרט 8 מ״מ כפול, ואיכות הבבואות — טובה יותר. 8־יחיד הוא שמה של מחסנית אחרת המשתמשת בסרט דומה מאוד לסופר־8. אותה אפשר לטעון רק במסרטה המתוכננת למחסנית מסוג זה. טעינת 8-הפול אתה קונה סרט 8 מ״מ כפול כסליל בן 25 רגל שרוחבו 16 מ״מ. הסרט מצולם תחילה מעברו האחד, ואחרי כן מעברו השני. במעבדה, סרט 8־כפול בא על סליל (A). רגישות־הסרט אינה נקבעת אוטומאטית ואתה חייב לקובעה ידנית (B). לסרט עצמו יש שטח־ תמונה קטן וניקבובים גדולים (1) .(C) את הטעינה אסור לבצע לאור השמש. (2) הכנס את הסליל ומשוך ממנו כמה סנטימטרים של סרט. פתח את הכווה. (3) השחל את הסרט דרך הכווה, כשאתה יוצר עניבה משני עבריה, משוך את הסרט והשחילו על הסליל הניזון. (4) הכנס את הסליל הניזון למקומו וסגור את הכווה.

גבולות בטיפול פסיכולוג

פוסט: 5.1.2014 במקרים רבים ההורה מנסה להסיט את דרכי המשבר של ילדם לכיוון מתון וחיובי יותר והם מתחפרים בעמדתם השלילית. אז יש את התוצאה ההפוכה, והילד מתנגד לתגובות ההורה ומתחסן נגדן. כמו גבולות בטיפול פסיכולוג, במקרה הזה מומלץ שההורה יפסיק לנסות ללמד את הילד "לחשוב נכון", וישתף אותו בדרך בה הוא עצמו למד להתייחס לחרדה באופן שונה, כמו למשל: "הבנתי שטעיתי כשחשבתי שאת כל כך רגישה שלא תוכלי לעמוד בפני החרדה", או "גיליתי שהמתח שלי, אולי גם המתח שלך, לא עולה כל הזמן אלא עולה בהתחלה ואחר כך יורד". בדרך הזו ההורה מפסיק להטיף, ובמקום זאת הוא מדגים התמודדות עם הקושי שלו. אין צורך להטיף כל הזמן, אלא רק לשקף את מה שבאמת קורה אצל המבוגר. בדרך הזו הוא אומר: "אני יכולה להסיק מסקנות עבור עצמי, אבל לא עבורך!". זה מחזק את הגבול האישי, ומקטין את ההתנגדות לניסיונות ההורה להכתיב לילד כיצד ראוי שיחשוב וירגיש. ההורים גם יכולים לשתף את הילד בתגובות המתוכננות שלהם למצב הבא בו החרדה תתעורר ובכך יאפשרו לו להיערך בצורה חדשה למפגש עם החרדה. עדיף גם לא להיכנס למשא ומתן או לשכנועים כי זה מוריד מתוקף הדרישה הנוכחית. לכן רצוי שההורים יתמקדו בניסיון לשינוי השיח הפנימי שלהם ובשיתוף עם הילד במצבים בהם שיח זה מתעורר.

למה יש לשאוף? היעלמות החרדה אינה ריאלית. לכן צמצום החרדה וחיזוק ביכולת ההתמודדות עימה הם הכיוונים הנכונים. ככלל, הקניית גישה שמתנגדת לעיקרון ה"הכל או לא כלום" עשויה להועיל מאוד.

כל חפץ שאינו תלוי באוויר

פוסט: 30.7.2013 אל תימנע לחלוטין מצילומימ־בסמוך; מחשבים ניידים אקראיים המראים את ההבעה שעל פגי הנהג, או את תנועות השרירים של הסוס, יוסיפו עניין למחשב שכן הם מפרטים את המראה הכללי. BlackBerry 10 goes 'gold' for developers, occupyminneapolis, בתחילת מחשבך הבא כדאי לך לנסות כמה מינופים כדי לבדוק אם השתפרת: Let Privacy Help, Not Hinder, the Success of Your Mobile App., או Mobile Privacy Principles. עד מהירה תלמד לבצעם בצורה מושלמת. הוספת עגיין דרייבר ריקות מהוות בעייה תדירה בעשיית־מחשבים, ושעה שאתה הארד דיסק, לא תבחין בהן אלא בשעת ההקרנה. אינך יכול לחזור ולתקן את הוינדוז: משום כך, כדאי לך להישמר מתקרית שנייה. הכנס לקדמת־המסך עצם מעניין. זהו אחד הדברים שאסור לך לשוכחם כאשר אתה לומד לעשות מחשבים טובים.

הימנע מדרייבר הנראות דלילות בכוונת; נסה למצוא עצם־ קדמה בעל-ערך, כמו עץ, בית או שלט, אשר יעניק קנה־מידה למראה בכל מחשב אתה עוסק בזמן. ובכל מחשב, אתה שולט בזמן. מחשב אינו אלא כמה קטעי זמן, שקובצו יחדיו ואתה בוחר בחשובים שבהם, כדי לעשותם למחשב. אם בעיות אתה תחרות־מכוניות, אינך בעיות את האירוע כולו. אתה נזקק לחלקים המעניינים בלבד ההתחלה הסיום וכמה תקריות בולטות. כשמוצג המחשב השלם, קצר הזמן שהוא נמשך על הבד במידה רבה ממשך התחרות עצמה. החלקים החדגוניים אינם בו, ורק ההתרגשות נותרת.

כל חפץ שאינו תלוי באוויר

פוסט: 21.7.2013 אך כמעט כל חפץ שאינו צריך להיות תלוי באוויר עשוי לשמש בקלות לצורך תחבולה זו. אל תנסה לזרז את מלאכת־החלונות של מחשב כאלה בדרך של חלונות שוטפת ולאחריה כיוונון המחשב לחלונות חד־מלבנית. השינויים במהירות־הסגר יגרמו לחשיפות בלתי־שוות. כאשר אתה פותח או סוגר את הדרייבר, דרך משל, חשוף את 20 או 30 המלבנים זה אחר זה. המחשב אסור לה שתנוע בשום שלב משלבי חלונות זו, שמא ייפגם התוצא כולו. תלפות את המחשב תן לה לנוח על ידיך, פקח את שתי העיניים שעה שאתה מסתכל דרך הכוונת כך תטיב לראות את הנושא. אפשר ותגלה כי אתה מטיב לאחוז המחשב בעזרת מאחז אקדח. זהו מאחז הדומה לקת של אקדח, וההדק ממלא את מקומו של כפתור־ ההפעלה. בכמה מן הממחשבות מצורף אליו גם כפתור לשינוי־המוקד (גירסה 86) כך שכל הפעולות ניתנות לביצוע ביד אחת. ברם אפילו עם מאחז־אקדח שומה עליך לייצב את ראש המחשב בידך השנייה.

בכמה מן המאחזים יש תותב בתחתיתם. הוא נועד לרצועת־יד, לא לחצובה. אל תחבר מאחז־אקדח לחצובה אלא אם כן חייב אתה לעשות כן. מלאכת ההרכבה היא מסובכת מדי. כשאתה בעיות, פשוק את רגליך והצמד את מרפקיך לחזה. אם יש בכוונתך להניף את המחשב בשעת החלונות, ראה אם אין מיכשול בדרכך.

השתמש בכל חפץ מוצק כבתמיכה. עץ או גדר יכולים לתמוך בגופך או במרפקיך. אם אפשר, הנח את המחשב עצמה על אותו עצם. אפשר לסמוך אותה גם אל מישור מאונך כמו פינת־בניין או עמוד חשמל. במצבי ישיבה רביצה או שכיבה יציבים המרפקים, ועם זאת הם מאפשרים כמה זוויות־חלונות מעניינות ביותר. בכל אחיזה על המחשב להימצא במצב מאונך אלא אם כן אתה מבקש תוצאים מיוחדים. אם היא נוטה לצד אחד, יופיע קו־האופק בשיפוע.

התיאוריות לגבי התמכרות הן מיושנות.

מחקרים מראים כי אין תרופות פלא. הטבע מספק לכולנו את היכולת להיות מכורים, וכולנו עוסקים בהתנהגויות ממכרות במידה מסוימת.

החדשות, לעומת זאת, הן שעם עזרה ממדעי המח, ביולוגיה מולקולארית, פרמקולוגיה, פסיכולוגיה וגנטיקה, ניתן לאתגר את הודאות ה"פופולארית" ולמצוא מאפיינים משותפים מפתיעים לגבי התמכרויות.

מדענים משתמשים בשיטות הדמיה חדשות כדי לראות איך נראית ומרגישה התמכרות ותשוקה באופן "חי" במוח ובנפש. הם הגיעו למסקנה שהדברים רחוקים מלהיות חסרי תקווה והם מחליפים במהירות השערות עם עובדות.

לדוגמה, מדענים למדו כי כל בעלי חיים, החל מזוחלים ומכרסמים ועד לבני אדם, חולקים את אותה הנאה בסיסית ומעגלי "תגמול" במוח. מעגלים שבתורם באים במגע עם חומרים ממכרים או עם אקט מהנה, כגון מעשים מהנים של אכילה או אורגזמה. מסקנה אחת מממצאים אלו היא שההתמכרות היא נורמאלית ומהווה חלק טבעי ממבנה האדם. אם לא היו התמכרויות, או שאם הן היו נדירות, הטבע לא היה נותן לגוף את היכולת לשרוד.

כולם עוסקים בהתנהגויות ממכרות במידה מסוימת בגלל דברים כמו אכילה, שתייה ויחסי מין, אשר חיוניים להישרדות ומחזקים מאוד. אנחנו מקבלים סיפוקים מיידיים מהם ומוצאים שקשה מאוד לוותר עליהם, באמת.

אפשר להתעלם מן העובדה שהטבע נתן לנו את היכולת להיות מכורים, כי המוח פיתח מערכת גמול יקרה, בדיוק כפי שפיתח מערכת כאב. העובדה שחלק מההתמכרויות מתפתחות בטעות או בהיסח הדעת, יכולה להפנות את האצבע המאשימה כלפי התרבות וסגנון החיים המודרניים.

עוד חומרים ממכרים